Speelland Noordwolde: VOG & Gedragscode

VOG en gedragscode, Waarom?

Van iedere vrijwilliger (18 jaar en ouder) die op Speelland rondloopt vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. We zijn een vrijwilligersorganisatie die met een kwetsbare doelgroep werkt (kinderen en minderjarige vrijwilligers) dus willen wij er alles aan doen om te zorgen dat we zoveel mogelijk risico’s uitsluiten.
Of de vrijwilliger nou in de keuken staat, een groepje begeleid of een dagje komt om de groepsfoto’s te maken, iedereen moet er aan geloven.
Dit kost geen geld, de VOG aanvragen is voor de vrijwilliger én voor Speelland helemaal gratis.

De gedragscode is een document waar wij in uitleggen wat de regels en verwachtingen zijn van de vrijwilligers. Door deze te tekenen geeft de vrijwilliger aan dat hij de regels kent, en dat wij de vrijwilliger kunnen aanspreken op potentieel ongepast gedrag.
Dit document kan hier worden gevonden en is opgemaakt in 2020. Zo lang er geen wijzigingen in dit document worden gemaakt blijft een getekende versie voor onbepaalde tijd geldig.
Vrijwilligers van 18 jaar en ouder tekenen dit document zelfstandig. Bij vrijwilligers die nog geen 18 zijn vragen wij dat een ouder of voogd het document ook ondertekent. Zodra een vrijwilliger 18 jaar geworden is vervalt de gedragscode die al was ondertekent en moet hij/zij een nieuw document ondertekenen.
Als een vrijwilliger 2 jaar niet meedoet met Speelland verwijderen wij de gedragscode van onze systemen en zal er opnieuw moeten worden getekend.

Hoe werkt het?

De aanvraag van de VOG:
 
 • Speelland stuurt bericht naar Justis, een partij die gratis VOG’s kan verlenen
 • Justis stuurt een mail naar de vrijwilliger
 • De vrijwilliger vraagt nu zelf een VOG aan via de link met code die ze van Justis hebben ontvangen. 
 • De vrijwilliger vraagt de VOG zo snel mogelijk aan, de code vervalt namelijk na 30 dagen.
 • Dit aanvragen gaat via DigiD
 • Een aantal dagen later ontvangt de vrijwilliger de VOG per post thuisgestuurd.

De controle van de VOG:

 • De vrijwilliger maakt een foto van de VOG
 • Hij/zij stuurt deze foto naar een van de hoofdleiding via Whatsapp
 • Het is ook mogelijk om de VOG persoonlijk te laten zien

De VOG en gedragscode moeten vóór Speelland zijn gecontroleerd en ingenomen.

De gedragscode:

 • De vrijwilliger leest de gedragscode thuis goed door
 • Hij/zij print de laatste pagina van de gedragscode uit
  of
 • Gaat langs bij AnY Computers & Elektronica, hier liggen al printjes klaar.
 • Indien minderjarig tekent vrijwilliger + ouder/voogd het document
 • Een hoofdleiding tekent ook het document
Als het de vrijwilliger niet lukt om ruim voor Speelland de gedragscode te tekenen dan kan dit ook nog op de zaterdag en de zondag vóór Speelland. Het is dan wel belangrijk dat dit van tevoren is besproken zodat er geprinte versies aanwezig zijn op Speelland.