Wie organiseert Speelland?

Een team van 8 enthousiaste hoofdleiding vergaderen maandelijks. Zij verzinnen het thema, de rode draad, de spellen en activiteiten en stellen het draaiboek op. Uiteraard is er een veel grotere groep vrijwilligers nodig, maar de hoofdleiding draagt de uiteindelijke verantwoording.

De hoofdleiding bestaat uit:

Timo Haakman – Voorzitter. 
Timo is onze praatjesmaker. Het aanspreekpunt voor alle leiding en onze vertrouwenspersoon. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de keuken. Eigenlijk is Timo de spil in het web die alle leiding tot een groot team samen vormt. Door een kennismakingsprogramma te maken op de zondag weet iedereen wat Speelland inhoud en komen we helemaal in de stemming. Iedere dag vind je hem als ‘Meneer Speelland’ op het podium om de kinderen te verwelkomen en uit te zwaaien.

Marjolein Magrié – Secretaris.
Marjolein is het creatieve brein achter vele veldactiviteiten. Vrijwel alle spel- en knutselactiviteiten die we tijdens Speelland op het terrein en bij zwembad de Dobbe uitvoeren, verzint zij. Ook weet zij ieder jaar weer een compleet en overzichtelijk draaiboek te kneden waardoor iedereen tijdens de hele week precies kan nalezen waar zij op welk moment moeten zijn. Tijdens Speelland is Marjolein ook eindverantwoordelijke voor alles wat er in en rondom het Speellandgebouw gebeurt qua materialen. Ze weet precies wat we hebben, waar het ligt en wanneer we het nodig hebben. Ze is tijdens de week aanspreekpunt voor álle activiteitenleiding die zich heeft aangemeld. 

Addo Damhuis – Penningmeester. 
Addo is verantwoordelijk voor de meeste digitale onderdelen van Speelland en hij verzorgt het drukwerk zoals de opgaveboekjes en de flyer. De website en het (digitale) archief beheren vallen onder zijn taken. Ook is hij aanspreekpunt voor instanties zoals Stichting de Oosthoek, Stichting Leergeld, en de Nivoncamping. Als penningmeester is hij eindverantwoordelijk voor de financiën van Speelland en het zoeken van sponsors. Samen met Geert is hij verantwoordelijk voor de nachttocht organisatie en het gebouwbeheer door het jaar heen. Tijdens de week is hij verantwoordelijk voor de audiovisuele effecten op het terrein en plaatst hij dagelijks foto’s op Facebook.

Jolanda van ‘t Klooster – Bestuurslid
Jolanda kent bijna alle kinderen op Speelland. Zij is dan ook de aangewezen persoon om de groepsindelingen te maken nadat de aanmeldingen gesloten zijn. Daarbij zorgt ze ook meteen dat de juiste leiding bij elkaar komt op de groepjes. Ze verzint de excursie voor de middelste groepen. Zij is voor alle ouders het aanspreekpunt. Daarnaast onderhoudt Jolanda ook het contact met de scholen, zowel voor de opgave van kinderen als voor het werven van leiding en het toekennen van studiepunten. Voor de leiding plant en verzorgd zij vervolgens ook nog de terugkomdag waar we met zijn allen nog eens kunnen nagenieten van een geslaagde week.

Geert Tiemens – Bestuurslid
Geert is hoofd technische dienst en regelt transport en logistiek. Hij beheert alle technische aspecten van Speelland en zorgt bijvoorbeeld dat dingen veilig gebeuren op het toneel. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de oudste groep en doet hij samen met Addo het gebouwbeheer en de nachttocht. Ook is hij eindverantwoordelijk voor het veilig timmeren in het klusdorp.  

Yvonne Damhuis – Bestuurslid
Yvonne zorgt tijdens Speelland voor de leiding. Zij staat namelijk de hele week met Wiesanne in de keuken voor de soep, koffie en de avondmaaltijd voor de leiding die op de camping slaapt. Daarnaast is ze het hele jaar druk met de posts op Facebook, nieuwsbrieven en alle digitale communicatie met ouders, leiding en pers. Ook is ze eindverantwoordelijk voor de verkeersregelaars en zorgt ze dat kinderen veilig gebracht en gehaald kunnen worden zonder dat overig verkeer op de Jokweg hier last van heeft.

Martin van ‘t Klooster – Bestuurslid
Martin is terreinbeheerder voor, tijdens en na Speelland. Hij zorgt dat alle velden waar wij gebruik van maken er piekfijn bijliggen. Tijdens Speelland is hij groepsleiding en houdt hij een oogje in het zeil of het programma loopt zoals het hoort. Door het jaar heen is Martin de persoon die de jaarkalender bewaakt en zorgt dat we op tijd starten met de voorbereidingen zoals contactmomenten met scholen en maken van flyers. Ook is Martin de contactpersoon voor de gemeente en Staats Bosbeheer. Hij zorgt dat de vergunningen op tijd worden aangevraagd zodat we alles mogen organiseren.

Januska Dekker – Bestuurslid
Januska zorgt met haar toneelteam voor een geweldige rode draad waar iedere dag mee geopend en afgesloten wordt. Samen zorgen ze voor een toneelspel waar de kinderen (en leiding) dagelijks van genieten.

De structuur:

De hierboven genoemde hoofdleiding is eindverantwoordelijk maar de organisatie is natuurlijk een stuk groter.

De Minigroep
De mini’s worden geleid door Wendy en Sharonne. Samen met een groep vrijwilligers dragen zij zorg over de allerkleinste kinderen. Dit zijn alleen kinderen van leiding die meehelpen bij Speelland. Zij hebben een compleet eigen programma dat ze zelf verzinnen en invullen.

De Technische dienst
Om alles op Speelland op rolletjes te laten verlopen zorgen Geert en Menno voor het materiaal. Elektriciteit, water, afval, springkussens, tenten, podia maar ook het onderhoud en verbouwen van het gebouw en alles eromheen wordt door ze geregeld. Daarnaast zorgen ze dat alle materialen en kinderen op de juiste plaats komen.

De keuken
Yvonne, Wiesanne en Bas verzorgen dagelijks voor alle leiding Koffie, thee, soep en ontbijtkoek. Daarnaast doen zij de voorbereidingen voor de gezellige avond. De voorbereidingen beginnen al maanden van tevoren door alle folders uit te kammen voor de beste deals voor de houdbare producten. Voor leiding die van ver komt en op het terrein blijft slapen zorgen zij ook een stevige en smakelijke avondmaaltijd.

Het toneel / geluid
De rode draad en alles wat met het toneel te maken heeft wordt verzorgd door Januska, Elize, Dylan en Erik. Zij zorgen voor het spektakel waar kinderen maanden later nog over praten. Al maanden van tevoren zijn zij bezig om het verhaal te verzinnen, de decors te maken en materialen te regelen. Audiotechnicus van Speelland is Maarten. Hij zorgt voor de muzikale omlijsting en zet op tijd de schuiven open van de juiste microfoons. 

Speelland Noordwolde algemene informatie:

Locatie Speelland:

Camping de Meenthe
Jokweg 2
8391VE Noordwolde

Let op: De camping is niet bereikbaar voor vragen over Speelland. Neem contact met ons op via:
Telefoonnummer: 0561 – 23 4000
• Optie 1: Leiding en kinderopgave
• Optie 2: Oudste groep
• Optie 3: Financiën, sponsoring, algemene zaken
Speelland is vrijwilligerswerk. Het kan daarom zijn dat wij niet meteen de telefoon kunnen opnemen. Probeert u het later gerust nog een keer.

Zaken die niet dringend zijn kunt u vragen via email: info@speellandnoordwolde.nl (Tijdens Speelland zien wij email niet op tijd!)


De Stichting:

Speelland Noordwolde is een werkgroep van Stichting de Oosthoek.

Stichting de Oosthoek
Dr. Verdeniusstraat 17
8391HA Noordwolde
Let op: Dit adres staat verder los van Speelland.
Het is geen bezoekadres en de vermelding ervan is slechts een wettelijke verplichting.