Fotobeleid

Op Speelland hanteren wij een fotobeleid voor het gebruik van foto’s en video’s.
Hieronder vind u de meest recente versie van dit beleid.

Bent u het niet eens met ons fotobeleid dan kunt u uw kinderen niet via de website opgeven.
Neemt u contact op met info@speellandnoordwolde.nl voor meer informatie.

Speelland Noordwolde Fotobeleid:

Opgesteld dd. 08-05-2016
Versie 2 herzien dd. 03-06-2018

Doel:
Tijdens de spelweek zullen foto’s gemaakt worden om de sfeer tijdens de spelweek vast te leggen.
Het doel is om voor ouders, kinderen en leiding een overzicht te vormen van wat er tijdens de speellandweek zoal gebeurt.

Publicatie:
Foto’s zullen worden gepubliceerd op onze facebookpagina www.facebook.com/SpeellandNoordwolde.
Bij iedere foto kunt u indien nodig berichten dat u deze foto verwijderd wilt zien. Wij zullen deze melding beoordelen en snel reageren indien nodig.

Algemene uitgangspunten voor het maken van beeldmateriaal
· Op Speelland wordt door leiding foto’s gemaakt tijdens de week. De foto’s die gemaakt worden zullen worden verzameld op een computer die voor Speelland is ingericht. De foto’s worden hierna kritisch bekeken en na beoordeling op onze website geplaatst.
· Het is aan leiding niet toegestaan om foto’s (en films) te publiceren op social media (Facebook/Twitter) of voor andere doeleinden te gebruiken.
· Het is niet toegestaan beeldmateriaal te maken van kinderen met ontbloot boven en/of onderlichaam.
· Bij aanmelding van kinderen op de website wordt ouders/ verzorgers gevraagd toestemming te geven om foto’s en eventueel filmpjes die zijn gemaakt conform dit beleid, op de website of de facebookpagina te plaatsen.
· Bij het gebruik van beeldmateriaal voor overige doeleinden wordt aan de ouder apart toestemming gevraagd. (krant, stadsdeel, promotie van specialisten) Een ouder dient dit te bevestigen via e-mail.
· Voor ouders die foto’s of filmpjes willen maken worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de leiding.
· Bij het uitzoeken van beeldmateriaal wordt altijd de privacy van kinderen en de toestemming van de ouders meegewogen in de beslissing of tot publicatie wordt overgegaan.

Foto’s gemaakt door derden.
Ouders, begeleiders, krant-verslaggevers komen op het terrein tijdens de opening en de afsluiting. Speelland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor plaatsing van foto’s op openbare profielen van Facebook of andere (nieuws) sites.

Tijdens de week gaan wij ook regelmatig het terrein af met de kinderen. Wij zijn ook dan niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt door derden.