Coronamaatregelen 2021

Coronamaatregelen Speelland Noordwolde 2021.
Deze regels zijn opgesteld door de hoofdleiding van Speelland en kunnen als er versoepelingen zijn vanuit de overheid nog worden herzien. Ze zijn van toepassing op alle vrijwilligers die aanwezig zijn op Speelland ongeacht de leeftijd. Kinderen hoeven zich niet aan deze regels te houden.

Algemeen Speellandgebouw:
– We hanteren een vaste looprichting. Ingang bij het hek en uitgang bij het plein.
– Bij het binnentreden van het gebouw is het verplicht de handen te ontsmetten
– In het gebouw (exclusief keuken) mogen maximaal 4 personen tegelijk aanwezig zijn
– Vrijwilligers mogen alleen met een doel het gebouw binnen. Het is geen pauzelocatie.

De keuken in het Speellandgebouw:
– De keuken van het Speellandgebouw is maximaal toegankelijk voor 1 persoon tegelijk
– Alleen keukenpersoneel / vrijwilligers met corvee hebben toegang
– Direct tegen het gebouw aan plaatsen wij een 6×4 meter grote tent die als uitbreiding van de keuken gebruikt wordt. Deze is aan alle kanten afgesloten en ook alleen toegankelijk voor keukenpersoneel en vrijwilligers met corvee.

Sanitair in het Speellandgebouw:
– De toiletten in het gebouw mogen alleen bij uitzondering worden gebruikt.
– Indien mogelijk gebruikt iedereen de toiletten van de camping.

Jassen/Tassen in het Speellandgebouw:
– Blijf je op de camping slapen dan mag je géén jassen of tassen in het gebouw ophangen. (Bewaar deze bij je eigen tent)
– Ben je groepsleiding dan mag je géén jassen of tassen in het gebouw ophangen. (Bewaar deze bij je groepstent)
– Alleen activiteitenleiding en hoofdleiding die niet op de camping slapen mogen hier jassen en tassen ophangen. Hou ten alle tijden in de gaten dat er niet meer dan 4 mensen in het gebouw aanwezig mogen zijn.

Rond het Speellandgebouw:
– Het is niet toegestaan om langs (om) de keukentent te lopen
– Rond het gebouw is eenrichtingverkeer, aangegeven door pijlen aan de wand en op de grond
– Koffie en soep is verkrijgbaar op het plein bij de uitgiftebalie in de keukentent
– Het plein is dit jaar niet voor activiteiten. Hier komen 2 grote tenten overheen en daarmee wordt het een overdekt terras waar (op 1.5m afstand) pauze kan worden gehouden met koffie en soep. Toegang tot deze tent allen na het desinfecteren van de handen.
– Er wordt een kleine plek gemaakt waar gerookt kan worden. Uit het zicht van de kinderen maximaal 1 persoon tegelijk.

Het terrein:
– Het pad tussen het Speellandgebouw en het ‘veldkeuken-veld’ is tijdens Speelland eenrichting. Je kunt via dit pad alleen van het Speellandgebouw naar het veldkeuken-veld lopen. Wil je terug dan zul je via het nieuwe veld en het podiumveld moeten lopen.
– Op alle velden lopen we volgens de verkeersregels. Houd rechts aan net als bij een rotonde. Als er geen groepen of leiding aanwezig zijn is dit niet noodzakelijk.
– Het vloeiveld, waar de groepstentjes worden neergezet heeft de looprichting zoals op een rotonde. Je kunt toch niet via het veldkeukenpad naar het Speellandgebouw.
– Waar nodig plaatsen wij hoge bouwhekken met brandwerende doeken op paden waar anderhalve meter afstand niet mogelijk is. Middels deze afscheiding is het mogelijk om een pad van 2 meter toch voor heen- en weer wandelen te gebruiken.

Toegang:
– Alleen vrijwilligers die zich hebben opgegeven zijn welkom.
– Ouders en verzorgers zijn niet welkom op het terrein tenzij er een noodsituatie is
– Pers en media is alleen welkom na noteren naam en telefoonnummer op de lijst -> Vraag naar een hoofdleiding dan noteren we u in de rode map.

Weekverloop:
– In een normaal jaar is het dagelijkse praatje voor vrijwilligers op het pleintje bij het Speellandgebouw. Dit jaar is dit op het podiumveld waar 1.5m makkelijker te hanteren is.
– De schema’s voor de groepen worden zoveel mogelijk gemaakt op basis van de locatie van de spellen. Een groep hoeft op die manier niet kris kras het terrein over waarmee we de bewegingen tot een minimum beperken
– ’s avonds worden er alleen noodzakelijke handelingen verricht op Speelland. Voorbereidingen met spelmateriaal dienen zoveel mogelijk overdag plaats te vinden.
– Kinderen krijgen dit jaar geen ranja aangeboden. Ieder kind krijgt zijn eigen Speelland-bidon en mag deze thuis vullen met drinken van hun keuze. Navullen kan wel met kraanwater, er zijn diverse tappunten op het terrein waar ook de handen kunnen worden ontsmet.

Leiding die op de camping slaapt:
– Er is mogelijkheid om gezamenlijk te eten op het overdekte terras (pleintje)
– Voordat je het terras op komt desinfecteer je de handen
– Als je hier gebruik van maakt blijf je aan tafel bij je eigen familie.
– Op het terras is de looprichting rechts houden, ook aangegeven door pijlen.
– Ontbijten kan bij je eigen tent. In het gebouw is een koelkast beschikbaar voor zuivelproducten.
– Corvee doen we met schema’s en zo kort mogelijk met zo min mogelijk mensen. Deze schema’s zullen worden aangepast om taken op andere momenten uit te kunnen voeren.

Consumpties:
– Speelland hanteert altijd al een zero-tolerance beleid als het gaat om alcohol terwijl er kinderen aanwezig zijn maar dit jaar is het ook op de avonden niet toegestaan om alcohol te nuttigen.
– Drugs, lachgas en sterke drank zijn altijd al verboden.
– De reden voor een totaalverbod op alcohol dit jaar is omdat grenzen in licht-beschonken toegang vervagen en er sneller (te) dicht bij elkaar wordt gezeten.
– Vrijwilligers krijgen aan het begin van de week een eigen thermosbeker. Deze dienen ze thuis al te vullen met koffie of thee zodat er ’s ochtends geen rij vormt bij de koffie. Iedereen kan direct door naar het podiumveld.

Afsluitende vrijdagavond:
– Op vrijdagavond sluiten we de week af met alle vrijwilligers. Dit gebeurt dit jaar op het nieuwe veld in verband met de ruimte.
– Ook deze avond zal alcoholvrij zijn
– Wij bieden de leiding eten en drinken aan dat wordt verzorgd door een professionele cateraar.
– Het veld heeft net als de rest van de week een vaste looprichting.
– Iedereen ontsmet zijn handen en gebruikt alleen eigen borden en bestek.

Halen en brengen:
– Ouders brengen en halen de kinderen zoveel mogelijk op de fiets, als het kind gebracht is gaan ouders met de stroom auto’s weer weg.
– Komen ze met de auto dan hanteren wij kiss-en-ride, ouders mogen niet uitstappen
– Fietsers mogen auto’s niet inhalen op het pad om gevaarlijke situaties te voorkomen
– Ouders hebben dit jaar géén toegang tot het terrein.
– Er zijn officiële verkeersregelaars aangesteld, aanwijzingen dienen altijd te worden opgevolgd.
– Fietsen worden geparkeerd op het weiland naast Speelland, dit op aanwijzing van de aanwezige verkeersregelaars
– Leiding parkeert dit jaar de auto’s aan de Meentheweg
– Om de drukte op het pad te reguleren maken we voor het brengen en ophalen gebruik van kleurcodes: 
‘Rode kleurcode’: Brengen om 8.55 / Ophalen om 15.30
‘Blauwe kleurcode’: Brengen om 9.03 / Ophalen om 15.37
‘Groene kleurcode’: Brengen om 9.10 / Ophalen om 15.45
Als een kind meerijd die een andere kleurcode heeft, brengt u ze dan aub allemaal op het vroegst genoteerde tijdstip. 

Nachttocht:
– De nachttocht gaat door, kinderen die meelopen worden weer opgehaald door hun ouders na de nachttocht
– In het bos is alcohol niet toegestaan
– Vrijwilligers houden in het bos en in de groepjes 1.5m afstand van elkaar

Slecht weer:
– Normaal organiseren we bij slecht weer een dag in Sporthal de Duker.
– Dit jaar gelasten we de dag af bij slecht weer, in de Duker is het niet mogelijk om een coronaproof Speellanddag te organiseren.

De structuur:

De hierboven genoemde hoofdleiding is eindverantwoordelijk maar de organisatie is natuurlijk een stuk groter.

De Minigroep
De mini’s worden geleid door twee ervaren gastouders Dieuwerke en Krista. Samen met een grote groep vrijwilligers dragen zij zorg over de allerkleinste kinderen. Dit zijn enkel kinderen van leiding die meehelpen bij Speelland. Zij hebben een compleet eigen programma dat ze zelf verzinnen en invullen. Het aanspreekpunt is Jolanda van ‘t Klooster.

De Technische dienst
Om alles op Speelland op rolletjes te laten verlopen zorgen Geert , Menno, Kevin en Addo voor het materiaal. Elektriciteit, water, springkussens, tenten, podia maar ook het onderhoud en verbouwen van het gebouw en alles eromheen wordt door ze geregeld. Daarnaast zorgen ze dat alle materialen en kinderen op de juiste plaats komen. Het aanspreekpunt is Addo Damhuis.

De buitentocht
Jodie en Pamela verzinnen ieder jaar de buitentocht (bostocht) op dinsdag en het bosprogramma op maandag. Zij zorgen voor de route, de spelletjes en de uitvoering. Het aanspreekpunt is Jolanda van ‘t Klooster.

De keuken
Juultje, Emma en Jessica verzorgen dagelijks voor alle leiding Koffie, thee, soep en ontbijtkoek. Ook zorgen ze voor ranja voor de kinderen en regelen zij het contact met de supermarkt om bestellingen door te geven en te verwerken. Voor leiding die van ver komt en op het terrein blijft slapen zorgen zij ook een stevige en smakelijke avondmaaltijd. Het aanspreekpunt is Timo Haakman.

Het toneel / geluid
De rode draad en alles wat met het toneel te maken heeft wordt verzorgd door Elmar, Maarten, Joris, Jordy en Sebastiaan. Zij zorgen voor het spektakel waar kinderen maanden later nog over praten. Audiotechnicus van Speelland is Maarten. Hij zorgt voor de muzikale omlijsting en zet op tijd de schuiven open van de juiste microfoons. Maria maakt ieder jaar een prachtig Speellandlied die nog lang in het hoofd blijft hangen.